Certifikace

Certifikace společnosti Rollatech

ISO 14001:2015 - Management životního prostředí


 

ISO 9001:2015 - Systém managementu kvality

Všichni naši klienti si mohou být jisti, že veškeré naše procesy jsou v souladu s danými normami.

Certifikaci považujeme za dobrý signál pro naše stávající i potenciální nové klienty, kteří si mohou být jisti vysokou úrovní našich produktů a služeb, kterou naše společnost již dlouhodobě nabízí a poskytuje.
ISO 9001